De första samlade Telia SM:et i Västerås den 12 – 13 augusti blev en jättesuccé. Ca 1 400 TIF-are från 65 föreningar deltog i arrangemanget. Organisationskommittén och TIF Västerås hade lyckats med den svåra planeringen och samordningen av alla detaljer med transporter, förläggning, bankett och tävlingar. Beröm och rosor har strömmat in från nöjda deltagare!

Det hela inleddes med en ceremoni där Emanuela Pedrocco invigde spelen och där TIF:s nya logo ”avtäcktes”. Därefter genomfördes tävlingarna i de 17 olika grenarna under mycket gemytliga former.