TIF – Telia Idrott och Fritid bildades 1946 och erbjuder idag medarbetare i Telia Company och helägda dotterbolag friskvård på fritiden i form av motion, breddidrott och kulturaktiviteter.

Syftet är att aktivera medlemmarna fysiskt samt skapa en social gemenskap mellan medarbetare i företagets olika delar för att därmed öka trivseln på arbetsplatsen.

Verksamheten planeras och genomförs i TIF-föreningar på orter där Telia Company är etablerat och tillräckligt medlemsunderlag finns för en aktiv föreningsverksamhet.
​​​​​​​
Fritid tillsammans är vårt motto!

Bli medlem!